Wat is cannabis?

Cannabis, of hennep, is een plant waarvan de bloemen en de hars licht verdovend werken en het bewustzijn veranderen. Coffeeshops verkopen cannabis in de vorm van wiet en in de vorm van hasjiesj (hasj). Hasj is de samengeperste hars van de cannabisplant, wiet de gedroogde bloem. In coffeeshops vinden we cannabis die afkomstig is van (kruisingen van) de varianten Cannabis Indica, Cannabis Sativa en Cannabis Ruderalis. De mens teelt en gebruikt de cannabisplant al duizenden jaren. In Hattemerbroek vonden archeologen in 2012 een graf uit de steentijd met een voorraad cannabis van 4200 jaar oud, waarschijnlijk gebruikt als pijnstillend middel.

Ook de Chinezen gebruikten zo'n 2000 jaar vóór Christus de bloemen van de plant als medicijn; de vezels gebruikten ze voor de textiel. In India speelde en speelt cannabis een rol bij religieuze ceremonies en de Grieken gebruikten cannabis om de spijsvertering te bevorderen. In de negende eeuw vóór Christus gebruikten de Arabieren cannabis al als genotsmiddel.

Net als andere genotsmiddelen beïnvloedt cannabis het bewustzijn. Het zorgt voor ontspanning en stimulering en het beïnvloedt de zintuiglijke waarneming. Iemand die cannabis rookt, eet, drinkt of verdampt kan er bijvoorbeeld rustig van worden, of juist actief. Dit verschilt per persoon en situatie, want niet alleen de (hoeveelheid) werkzame stoffen -cannabinoïden- zoals thc (tetrahydrocannabinol), cbd (cannabidiol) en cbn (cannabinol) bepalen het effect, maar ook de eigenschappen van de persoon en de omgeving. Meer informatie over cannabis vindt u onder andere op Wikipedia.

Zorg en aandacht voor de risico's?

Het gebruik van cannabis is -evenals het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen- niet zonder risico. Veel genotsmiddelen kunnen lichamelijke schade veroorzaken, voor cannabis geldt dit echter niet. Sommige mensen kunnen wel een geestelijke afhankelijkheid ontwikkelen. Veel mensen die cannabis gebruiken doen dit met mate, voor hun plezier en bewust. Afhankelijkheid vormt met name een risico bij problematisch gebruik. Wetenschappers doen veel onderzoek naar drugs(gebruik), waardoor er steeds meer informatie over de risico's en de risicogroepen voorhanden is.

Helaas ziet niet iedereen cannabis in het juiste perspectief; meningen over drugs worden vaak geleid door emoties, met weinig oog voor de feiten. Het staatje op deze pagina uit het rapport 'Ranking van drugs' -waarin het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de schadelijkheid van drugs vergelijkt- geeft inzicht in de positie van cannabis ten opzichte van bijvoorbeeld alcohol en tabak. Het uitgangspunt van de consumptie van cannabis - evenals bij alcohol - moet zijn: bewust, met mate en voor het plezier.

Cannabisondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de bewustwording hiervan. De coffeeshops die verenigd zijn in het PCN informeren hun bezoekers zo goed mogelijk over de mogelijke effecten van de uiteenlopende cannabisproducten die ze verkopen.

Weten wat er in en op de cannabis zit

Om bezoekers van een coffeeshop optimaal te kunnen informeren zou een coffeeshop precies moeten weten wat er in en op de cannabis zit. Dit kan alleen als de cannabisteelt -de achterdeur- zichtbaar en controleerbaar is. Het reguleren van de achterdeur heeft grote voordelen voor de volksgezondheid, de veiligheid, de openbare orde en de schatkist. In 2012 hebben achttien gemeenten -waaronder grote steden als Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg -aangegeven de inkoop en teelt van wiet te willen reguleren. Coffeeshops weten dan precies wat er in en op de cannabis zit die ze inkopen.